Najczęściej zadawane pytania

Podstawowe pytania

Opcją nazywa się pochodną instrumentu finansowego, u podstaw której leży dowolny bazowy aktyw - akcja, para walutowa, ropa itd.

Opcja cyfrowa - niestandardowa opcja, która przynosi zysk ze zmiany cen aktywów w ciągu określonego czasu.

Opcja cyfrowa w zależności od ustalonych przez strony warunków transakcji, w określonym przez strony czasie, przynosi ustalony dochód (różnica między zyskiem z transakcji i ceną aktywu) lub stratę (w wysokości wartości aktywu).
Jako że opcję cyfrową nabywa się po ustalonej cenie, wysokość zysku, tak jak wysokość potencjalnej straty są Klientowi znane jeszcze przed rozpoczęciem transakcji.

Kolejną cechą tych transakcji jest ograniczenie w czasie. Każda opcja ma swój termin ważności (czas wygaśnięcia lub wykonania)
Niezależnie od zmiany ceny aktywu bazowego (o ile wzrosła lub spadła), w przypadku wygranej opcji, zawsze wypłacana jest ustalona kwota. Analogicznie, Twoje ryzyko jest ograniczone tylko do sumy, za jaką nabywasz opcję.  
Dokonując transakcji na opcjach, musisz wybrać bazowy aktyw, leżący u podstaw opcji. Twoje prognozy będą dotyczyć tego konkretnego aktywu.
Mówiąc prościej, kupując kontrakt cyfrowy, tak naprawdę obstawiasz zmiany ceny aktywu bazowego.
Aktywa bazowe – to "rzecz", której cena jest brana pod uwagę przy dokonywaniu transakcji. W charakterze aktywów bazowych opcji cyfrowych zazwyczaj pojawiają się produkty, na które jest największe zapotrzebowanie na rynkach. Są ich cztery rodzaje:
 • papiery wartościowe (akcje firm z całego świata)
 • pary walutowe
 • surowce i metale szlachetne (ropa, złoto itd.)
 • indeksy (S&P 500, Dow, indeks dolara itd.)
Nie istnieje idealny aktyw bazowy. Aktyw należy wybierać w oparciu o własną wiedzę i intuicję, jak również o różne prognozy i analizy.
Rzecz w tym, że opcja cyfrowa jest najprostszym rodzajem pochodnej instrumentu finansowego. Aby zarabiać pieniądze na rynku opcji cyfrowych, nie musisz prognozować znaczenia ceny rynkowej aktywu, jaką może on osiągnąć.
Główną zasadą procesu tradingowego jest trafne określenie jednej niewiadomej - czy cena aktywu wzrośnie czy spadnie w momencie finalizacji kontraktu.
Cechą szczególną takiej opcji jest to, że od momentu rozpoczęcia transakcji do jej zakończenia nie musisz się interesować, czy cena bazowego aktywu zmieni się o sto jednostek czy tylko o jedną. Musisz jedynie określić kierunek ruchu tej ceny.
Jeśli Twoja prognoza okaże się właściwa, zyskujesz ustaloną kwotę.
Aby osiągnąć zysk na rynku opcji cyfrowych, jedyne, co musisz zrobić, to trafnie obstawić, w jaką stronę zmieni się cena wybranego przez Ciebie aktywu (wzrośnie lub spadnie). Analogicznie, by osiągnąć stały dochód, będziesz potrzebował:
 • opracować własne strategie handlowe, stosując które ilość prawidłowo sprognozowanych transakcji będzie maksymalna i trzymać się danych strategii.
 • zróżnicować swoje ryzyko
Przy opracowaniu strategii, a także w poszukiwaniu wariantów zróżnicowania ryzyka pomoże Ci monitoring rynku, przestudiowanie analitycznych i statystycznych danych, które można czerpać z różnych źródeł (źródła internetowe, wnioski ekspertów, analityków danej dziedziny itd.), a jednym z nich jest platforma Quotex.
Firma zarabia razem z Klientami. Dlatego ważne jest dla nas to, aby liczba dochodowych transakcji znacznie przewyższała liczbę przegranych, ponieważ Firma pobiera określony procent od wypłat w przypadku trafnie wybranej przez Klienta strategii.
Poza tym, ogół transakcji, przeprowadzonych przez Klienta stanowi wolumen obrotu Firmy, który jest przekazywany brokerom lub giełdzie, którzy z kolei wchodzą w skład dostawców płynności, co w efekcie prowadzi do wzrostu płynności rynku.
Usunąć swój rachunek można w Twoim Prywatnym Gabinecie Tradera, klikając na przycisk "Usuń rachunek", znajdujący się w dolnej części strony profilu.
Czas wygaśnięcia - to czas, po upływie którego transakcje będzie uznana za wykonaną (zakończoną), a jej resultaty zostaną automatycznie zsumowane.
Przy zakończeniu transakcji z opcjami cyfrowymi, Ty sam określasz czas wykonania transakcji (minuta, 2 godziny, miesiąc itd.)
Platforma tradingowa - oprogramowanie, dzięki któremu Klient ma możliwość dokonywać transakcji (operacji) za pomocą oferowanych instrumentów finansowych. Klient otrzymuje również dostęp do informacji o znaczeniu notowań, stanu rynku w realnym czasie, działaniach Firmy itd.
Istnieją trzy warianty przebiegu zdarzeń na rynku opcji cyfrowych:
1) w przypadku, gdy Twoja prognoza określenia kierunku ceny aktywu bazowego okazała się właściwa, osiągasz zysk.
2) w przypadku, gdy opcja została zatwierdzona i Twoja prognoza okazała się błędna, ponosisz stratęw wysokości wartości aktywu (czyli, tak naprawdę, tracisz tylko to, co zainwestowałeś);
3) w przypadku, gdy podsumowanie transakcji okazało się zerowe (cena aktywu bazowego nie uległa zmianie, została zatwierdzona cena opcji, za jaką została nabyta), zaintwestowane pieniądze zostają Tobie zwrócone.
Nie, nie trzeba. Wystarczy po prostu zarejestrować się na stronie Quotex według wytycznych i otworzyć indywidualny Rachunek.
Domyślnie rachunek tradingowy otwierany jest w dolarach amerykańskich. Jednak dla Twojej wygody masz możliwość otworzyć kilka rachunków w różnych walutach.
Lista dostępnych walut znajduje się na Twoim profilu w Prywatnym Gabinecie Tradera.
Atutem platformy handlowej Quotex jest brak konieczności wpłaty dużych sum na rachunek. Możesz rozpocząć handel, inwestując nieznaczne kwoty. Minimalna wpłata to 5 (pięć) dolarów amerykańskich.

Pytania odnośnie finansów

Można wyróżnić kilka czynników, które mają wpływ na wielkość Twojego zysku:
 • płynność wybranych przez Ciebie aktywów na rynku (czym większe jest zapotrzebowanie na rynku na dane aktywa, tym większy zysk)
 • czas finalizacji transakcji (płynność aktywu rano i w ciągu dnia może się znacznie różnić)
 • Taryfy firm brokerskich
 • Zmiany na giełdzie (wydarzenia ekonomiczne, zmiany w części aktywu itd.)
Nie musisz sam liczyć swoich zysków.
Digital Trading wyróżnia ustalona wysokość zysku od transakcji, która naliczana jest procentowo od ceny opcji. Stopień zmienności ceny opcji nie wpływa na wysokość zysku. Załóżmy, jeśli zmiana ceny odbiega o jedną jednostkę od prognozowanej przez Ciebie, zyskasz 90% wartości opcji. Tyle samo zyskasz, jeśli cena zmieni się o 100 jednostek.
Aby określić wielkość zysku, należy wykonać następujące czynności:
 • Wybierz aktyw, który będzie stanowić podstawę Twojej opcji
 • Pokaż cenę, za jaką nabyłeś opcję
 • określ czas transakcji. Po wykonaniu tych działań, platforma automatycznie wyliczy dokładny procent Twojego przychodu w przypadku trafnej prognozy.
Zysk z transakcji może wynosić do 98% sumy inwestycji.
Dochód w opcji cyfrowej zostaje odnotowany w momencie jego osiągnięcia, dlatego nie musisz się obawiać nieprzyjemnych niespodzianek w postaci potrąceń z pozyskanej kwoty po zakończeniu transakcji.
Jak tylko transakcja zostanie zakończona, stan Twojego konta zwiększy się automatycznie o pozyskany przychód.
Atutem platformy handlowej Quotex jest brak konieczności wpłaty dużych sum na rachunek. Możesz rozpocząć handel, inwestując nieznaczne kwoty. Minimalna wpłata to 5 (pięć) dolarów amerykańskich.
Proces wypłaty kapitału jest bardzo prosty i odbywa się w Twoim osobistym gabinecie Tradera.
Metoda wpłaty, którą wybrałeś, jest jednocześnie metodą wypłaty środków (patrz: "Jak mogę dokonać wpłaty?")
Na przykład, jeśli w celu finalizacji transakcji użyłeś do wpłaty systemu płatniczego VISA, swoje pieniądze wypłacisz używając także przez system płatniczy VISA.
W przypadku wypłaty dużej sumy pieniędzy, Firma może poprosić o weryfikację (prośba o weryfikację według uznania Firmy) dlatego, jeśli zgodnie z prawdą podajesz swoje dane przy rejestracji, możesz w każdym momencie udowodnić swoje prawo do użytkowania danego konta.
Nie. Firma nie pobiera prowizji za operację wpłaty lub wypłaty środków.
Jednak, należy mieć na uwadze, że systemy płatnicze mogą pobierać prowizje, stosując indywidualny kurs walut.
Aby działać z opcjami cyfrowymi, koniecznym jest otworzenie prywatnego rachunku. Zawieranie realnych transakcji wymaga wpłat na rachunek w wysokości wartości nabytych opcji.
Rozpoczęcie handlu bez środków pieniężnych jest możliwe jedynie przy użyciu szkoleniowego rachunku Quotex (rachunek Demo). Taki rachunek jest bezpłatny i został stworzony, żeby zaprezentować naszym Klientom, jak działa platforma tradingowa. Za pomocą rachunku Demo możesz potrenować transakcje z użyciem opcji cyfrowych, zrozumieć podstawowe zasady handlu, przetestować różne metody i strategie, a także ocenić poziom stopień swojej intuicji.
Bardzo łatwo to zrobić. Procedura zajmie kilka minut.
1) Otwórz okno wykonywanych transakcji i naciśnij zielony przycisk "Wpłać" w prawym górnym rogu zakładki.
Dokonać wpłaty możesz także w Twoim Prywatnym Gabinecie Tradera, klikając przycisk "Wpłata" na Twoim profilu.
2) Następnie konieczne jest wybranie metody wpłaty (Firma oferuje liczne komfortowe metody, dostępne dla Klienta w Prywatnym Gabinecie Tradera).
3) Następnie określ walutę, w której dokonasz wpłaty i, analogicznie, walutę swojego rachunku.
4) Wprowadź kwotę wpłaty.
5) Wypełnij formularz, zawierając w nim wymagane informacje o płatnościach.
6) Dokonaj wpłaty.
Przeciętnie proces wypłaty środków zajmuje od jednego do pięciu dni od momentu uruchomienia zlecenia wpłaty przez Klienta i zależy od ilości zleceń rozpatrywanych w danym momencie. Firma zawsze stara się dokonywać wypłat w dzień, w którym wpływa zlecenie wpłaty od Klienta.
Minimalna kwota wypłaty zaczyna się od 10 USD dla większości systemów płatności.
W przypadku kryptowalut kwota ta zaczyna się od 50 USD (i może być wyższa dla niektórych walut, np. Bitcoin).
Minimalna kwota wypłaty zaczyna się od 10 USD dla większości systemów płatności.
W przypadku kryptowalut kwota ta zaczyna się od 50 USD (i może być wyższa dla niektórych walut, np. Bitcoin).
Zwykle do wypłaty środków niepotrzebne są dodatkowe dokumenty. Jednak Firma zastrzega sobie prawo poproszenia Cię o potwierdzenie danych osobowych poprzez dostarczenie określonych dokumentów. Takie działania mają na celu zapobieganie nielegalnemu handlowi, machinacjom finansowym oraz wykorzystywaniu środków finansowych, zdobytych w bezprawny sposób.
Wykaz dokumentów jest możliwie najkrótszy, a ich dostarczenie nie zajmie Tobie wiele czasu.

Rejestracja i weryfikacja

Aby zarabiać na opcjach cyfrowych należy najpierw otworzyć rachunek, który umożliwia przeprowadzenie transakcji. Na początku należy jednak zweryfikować swoje konto.
Proces rejestracji jest bardzo prosty i nie zajmuje dużo czasu.
Prosimy o wypełnienie ankiety według przedstawionego wzoru. Będziemy potrzebować od Ciebie następujących informacji:
 • Imię (w języku polskim)
 • Adres email (prosimy o podanie aktualnego adresu email, służbowy, adres)
 • Telefon (z numerem kierunkowym, na przykład: +48123...)
 • Hasło, którego będziesz używał do logowanie się do systemu (w celu zminimalizowania ryzyka zalogowania się na Twoje konto przez osobę niepożądaną, polecamy utworzenie trudnego hasła, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry)
Po wypełnieniu formularza, zaproponujemy Tobie różne sposoby dokonania wpłaty na Twój rachunek.
Nie. Klient dokonuje samodzielnej rejestracji na stronie firmy, udzielając kompletnych i wiarygodnych informacji o sobie w odpowiedzi na pytania, zadane w formularzu rejestracji. Klient powinien także uaktualniać podane informacje.
W przypadku niezgodności danych wprowadzonych podczas rejestracji z danymi zawartymi w dostarczonych dokumentach, Twoje konto może zostać zablokowane. Jeżeli konieczna będzie różnorodna identyfikacja tożsamości klienta, pracownicy Firmy mogą poprosić o konkretne dokumenty lub zaprosić Klienta do siedziby Firmy.
W przypadku niezgodności danych wprowadzonych podczas rejestracji z danymi zawartymi w dostarczonych dokumentach, Twoje konto może zostać zablokowane. Jeżeli konieczna będzie różnorodna identyfikacja tożsamości klienta, pracownicy Firmy mogą poprosić o konkretne dokumenty lub zaprosić Klienta do siedziby Firmy.
W przypadku pojawienia się konieczności weryfikacji, otrzymasz stosowne powiadomienie na Twoją skrzynkę mailową i/lub smsem.
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że firma wykorzystuje te konkretne dane (między innymi adres mailowy i numer telefonu), które zostały podane przy rejestracji, dlatego jest to szczególnie ważne, żeby podawać prawdziwe i aktualne dane.
Nie dłużej niż 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez Firmę wymaganych dokumentów.
Prosimy zwrócić się do działu pomocy technicznej Quotex i edytować swój profil.
Weryfikacja to potwierdzenie tożsamości klienta poprzez okazanie Firmie dodatkowych dokumentów. Zasady weryfikacji klienta są maksymalnie proste, a wykaz dokumentów jest możliwie najkrótszy. Na przykład, Firma może poprosić:
 • dostarczyć zeskanowaną pierwszą stronę paszportu Klienta (w kolorze) - strona ze zdjęciem
 • Identyfikacja przy pomocy "selfie" (samodzielne wykonanie zdjęcia)
 • potwierdzić adres zamieszkania Klienta itd.
Firma może poprosić o każdy dokument, jeśli pełna identyfikacja Klienta i jego danych jest niemożliwa.
Po przekazaniu Firmie kopii dokumentów w formie elektronicznej, należy poczekać jakiś czas na zweryfikowanie dostarczonych danych.
Otrzymasz powiadomienie na Twoją skrzynkę mailową i/lub smsem o zakończeniu procesu weryfikacji Twojego konta. Od tego momentu możesz rozpocząć zawiązywanie transakcji na platformie tradingowej Quotex.